[Edited] Hắc Sắc Dục Vọng


Đam mỹ,SM, điều giáo

Advertisements

Hắc sắc dụng vọng (3) – 17


Hắc sắc dụng vọng – Chương 44 Tần Tụng cũng không tiến hành quất Cao Viễn ngay lập tức, mà trước tiên lấy một bình nhỏ đựng chất lỏng màu hồng nhạt từ trong túi, đổ ra một chút, xoa lên động khẩu phía sau cùng nhũ tiêm hắn, sau đó đem phần còn lại …